راه خــــــــــــــدا

راه خدا

۹ مطلب با موضوع «مناجات» ثبت شده است

معبودا! آیا ببینمت که بعد ایمان عذابم دهی؟ یا بعد دوست داشتنم دورم کنی؟؟... حاشا به آبروی کریم تو...

الهی اجرنی من الیم غضبک*...

معبودا! پناهم ده از دردناکی خشمت...

اینجا که می رسم به یاد این جمله اش می افتم که فرمود: ففروا الی الله...* بسوی خدا آهسته قدم برندار، فرار کن...

و من از دردناکی خشمت بسوی خودت فرار می کنم که من لی غیرک.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*مناجات خائفین

*آیه 50،سوره مبارکه ذاریات

یا ربِ إن لنا فیک أملا طویلا کثیرا

پروردگارا!

ما را در نزد تو آرزو دراز و  زیاد است

(فرازی از دعای ابو حمزه ثمالی)

الهی ان کان قل زادی فی المسیر الیک، فلقد حسن ظنی بالتوکل علیک...

معبودا! اگر چه برای رسیدن به سوی تو زاد و توشه ام کم است اما گمانم به توکل و اعتماد بر تو نیکوست...

فار من سخطک الی رضاک، هارب منک الیک...

از خشمت به سوی خشنودیت گریخته ام و از خودت به سوی تو فرار کرده ام...

مفتقر الی رعایتک..

بارالها! من نیازمند به سرپرستی توأم...!

و ما وهبت لی من کرمک فلا تسلبه...

آنچه از روی کرم به من بخشیدی از من مگیر...

کیف ارجو غیرک و الخیر کله بیدک...

معبودا! چگونه امید به غیر ببندم که همه خیر و نیکی بدست توست....؟؟!

کیف انسیک و لم تزل ذاکری...؟؟!

چگونه فراموشت کنم که تو همیشه در یاد منی...؟؟!یا من کل هارب الیه یتلجئ، و کل طالب ایاه یرتجی، یا خیر مرجو...

ای آن که هر گریخته به او پناه برد، و هر طالبی به او امید بَِرَد، ای برترین امید...


حالا که نیاز به پناه دارم

همه رهایم کرده اند...

تنهایم

رانده شده...


یاسیدی! إن و کلتنی الی نفسی هلکتُ

مولای من! اگر به خودم واگذارم کنی هلاک خواهم شد...

 

و أعنی بالبکاء علی نفسی، فقد افنیت بالتسویف و الآمال عمری و قد نزلت منزلة الآیسین من خیری...


یاریم کن بر گریه بر نفسم، که سخت عمرم را به تسویف و آرزوهای باطل از دست داده ام و اینک به جایی رسیده ام که از خوبی و اصلاح نفس خود به کلی نا امیدم...!

یا مطلق الاساری...

 

می بینی ام؟ 

سخت اسیر و زندانی نفسم هستم! رهایم کن!

پر پرواز ندارم یارب...

لاتجعلنی لغیر جودک متعرضا...

(مناجات خمسه عشر/مناجاة الشاکین)

مرا جز به معرض جود احسان خودت در نیاوری...

جز تو کسی مهربان نیست مرا...

حتی خودم!